Oferta

Każdym zleceniem chcemy zająć się kompleksowo od początku do końca, biorąc czynny udział we wszystkich fazach procesu projektowo-inwestycyjnego, tj. od etapu analiz przedprojektowych, poprzez projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy, pomagając w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z procedurą uzyskania stosownych zgód administracyjnych, służąc radą i doświadczeniem w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego oraz uczestnicząc wspólnie z inwestorem w dopełnieniu formalności związanych z odbiorem budowy i dopuszczeniem budynku do użytkowania. Od inwestora zależy, jaki zakres prac związanych z inwestycją zamierza nam powierzyć.

Projektujemy:

 • budynki usługowe, obiekty użyteczności publicznej,
 • budynki przemysłowe,
 • zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną deweloperską,
 • indywidualne projekty domów,
 • wnętrza obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej,
 • zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej, ogrodów i terenów zielonych.

Zajmujemy się projektowaniem zarówno budynków nowych, jak i wszelkiego rodzaju przebudowami budynków już istniejących.

W ramach projektu:

 • opracowujemy koncepcje architektoniczne i wielobranżowe,
 • opracowujemy koncepcje urbanistyczne,
 • wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze,
 • świadczymy kompleksową obsługę formalno-prawną inwestycji,
 • wykonujemy projekty wnętrz prywatnych i użyteczności publicznej,
 • opracowujemy projekty zieleni w ramach projektowanych inwestycji,
 • zajmujemy się wzornictwem przemysłowym i grafiką użytkową na potrzeby projektowanych inwestycji,
 • zajmujemy się innymi opracowaniami z zakresu obsługi inwestycyjnej (ekspertyzy, inwentaryzacje, analizy kosztów inwestycji).

  Oferujemy także:

  • wykonanie analizy możliwości inwestycyjnych działki (tzw. analiza chłonności działki),
  • doradztwo przy zakupie działki, sprawdzenie dokumentów planistycznych, dostępu do infrastruktury technicznej
  • pomoc w uzyskaniu warunków zabudowy,
  • doradztwo inwestycyjne,
  • przeprowadzenie nadzorów autorskich.

  Każde zlecenie jest dla nas nowym wyzwaniem,
  którego chętnie się podejmiemy!